Wat doet Atvies?

We ondersteunen leerlingen uit het middelbaar onderwijs bij het maken van huis- en leerwerk en bij het plannen van hun schoolwerk. We reiken hun manieren aan waarop ze kunnen leren. Dit alles proberen we af te stemmen op de leerling, we hebben dus niet een standaardconcept dat we op iedere leerling toepassen.

Uiteraard zijn er wel standaard hulpmiddelen die we gebruiken. Iedere leerling krijgt een digitale planning, die we delen met de ouders zodat ouders ook inzicht hebben in wat de leerlingen nog moeten doen en zodat ouders zien wat er al gedaan is.

Leerlingen die moeite hebben met motivatie of die faalangstig zijn hebben ons nodig als steun in de rug, als strenge controleur of als luisterend oor. Ze hebben iemand nodig die in hen gelooft, ze hebben wat minder vaak succeservaringen gehad en samen gaan we op zoek naar hun kracht en naar dat succes.

Veel leerlingen kunnen met dit pakket aan hulpmiddelen aan de slag. Er zijn echter ook leerlingen die een zogenaamde indicatie hebben. Denk hierbij aan iemand bij wie ADHD of een vorm van autisme is geconstateerd. Samen gaan we hiermee aan de slag, waarbij de ervaring is dat juist onze kleinschaligheid ook deze leerlingen in staat stelt te groeien.